දේශපාලන

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තරුණ නියෝජිත සමුළුව

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තරුණ නියෝජිත සමුළුව එම පක්ෂයේ මහ ලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉකුත් 19 වැනිදා පැවැත්විණි.
හෙට්යිපොළ,දී පැවති තරුණ සමුළුවට එක් වූ ශ්‍රීලනිප,තරුණ නියේජිතයන්ගෙන් පිරිසක් හා ජයසේකර මහතා ඔවුන් ඇමතූ අයුරු

Posted by Dayasiri Jayasekara on Sunday, July 19, 2020