උණුසුම් පුවත්දේශපාලන

පැය 05ක පමණ කාලයක් ප්‍රකාශ ලබාදුන් මංගල CID යෙන් පිටව යයි

අද පෙරවරු 09.30ට පමණ අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණි හිටපු අමාත්‍යවරයා පැය 05 ක පමණ කාලයක් ප්‍රකාශ ලබාදීමෙන් පසු මීට ටික වේලාවකට පෙර එම පරිශ්‍රයෙන් පිටත්ව ගියේය.

පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ අවතැන් ජනතාව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිම සදහා ලංගම බස් රථ මගින් මන්නාරම සිලාවතුර ප්‍රදේශයට ප්‍රවාහනය කිරිමේ සිද්ධියකදී සිදු වූ මුදල් අවභාවිතාවක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනිම සදහා මෙම කැඳවිම සිදු කර තිබුණි.

සිද්ධියට අදාලව පසුගිය 14 වනදා ද මංගල සමරවීර මහතා එම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කැඳවා තිබූ අතර එදින ද පැය 05කට අධික කාලයක් ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කර ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනිමට පියවර ගෙන තිබුණි.