ආර්ථිකව්‍යාපාරික

මහ බැංකුව ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය ගොඩ නැගීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කලයුතුයි – හිටපු අධිපති කියයි

මහ බැංකුව, ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය ගොඩ නැගීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු නොකර ද්‍රවශීලතාව වැඩි කළ පමණින් ආර්ථිකයට යහපතක් සිදු නොවන බව මහ බැංකු හිටපු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පවසයි.

එසේ නොකළහොත් ජනාධිපතිවරයාගේ හා අගමැතිවරයාගේ ආර්ථික ඉලක්ක ඉටු කිරීමට නොහැකි වන බව අන්තර් ජාලයේ සංවාදයකට එක්වෙමින් හිටපු මහබැංකු අධිපතිවරයා පෙන්වාදෙයි.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් මහ බැංකු හිටපු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා මේ බව පැවසීය.

“බැංකු පද්ධතියේ මුළු ණය ට්‍රිලියන 9.2යි. බිලියන දහසක් පමණ ප්‍රශ්නසහගත ණය. තව බිලියන 200ක් ලබා දුන්නා නම් වැඩි පුර දෙන ණයට මහ බැංකුව වග කියන්න. එතකොට ව්‍යාපාරවලට මුදල් යනවා. 1% ක වගේ අඩු පොලියට දෙන්න පුළුවන් සල්ලි හම්බකිරීම නෙවෙයි අවශ්‍යතාව. ආර්ථිකය ගොඩනගාගන්න. ද්‍රවශීලතාව වැඩි කළාට අවශ්‍ය දේ වෙන්නේ නෑ. ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය ඉක්මණින් නැගිට්ටවන්න ඕන. අගමැතිගේ වැදගත් යෝජනාව. වසර 2 ක ණය විරාමයක් ඉල්ලලා. ජනාධිපතිතුමා එවැනිම ඉල්ලීමක් කළා. මහ බැංකුව මේවාට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවාද? අනිත් රටවල් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕන. ඒවා නොකළ හිටියොත්. තව සැරයක් ඇඟිල්ල දික්කරන්න වෙයි“