උණුසුම් පුවත්දේශපාලන

මැතිවරණය වැලැක්විමට කටයුතු කරන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට එරෙහි පුද්ගලයින් – චන්දිම

ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් හිටපු පාර්ලිමේන්තු චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා සඳහන් කළේ කොවිඩ්-19 තත්ත්වය තුළ ජීවත් වෙමින් රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කර ගැනීම සියලු දෙනාගේ වගකීමක් බවයි.

මැතිවරණය පැවැත්විම වැලැක්විමට කටයුතු කරන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට එරෙහි වන පුද්ගලයින් බව ඔහු පවසන්නේ.