උණුසුම් පුවත්

මෙරට සුවය ලැබු සමස්තය 40,000 ඉක්මවයි

Covid 19 Negative

අද (08) දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 656ක් සුවය ලැබීමත් සමග මෙරට සුවය ලැබු සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 40,000 ඉක්මවා ගියේය.

ඒ අනුව මෙරට සුවය ලැබු ආසාදිතයින් ගණන 40,317කි.

සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 46,780ක් වන අතර, රෝහල්ගත රෝගීන් ගණන 6241ක් ලෙස වාර්තා වේ.