එංගලන්තයෙන් මෙරටට ගෙන්වන ලද අපද්‍රව්‍ය ප්‍රති අපනයනය කිරිමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් පියවර

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති එස් අමරසිංහ මහතා සදහන් කළේ පසුගිය වසරේ මෙරටට ගෙන්වා ඇති එම අපද්‍රව්‍ය බහලුම් යලි එම රටට යැවීම

වැඩි විස්තර