මෙරටින් වාර්තා වන කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් ගණන 2646ක්

මේ වන විට මෙරටින් වාර්තා වන කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් ගණන 2646ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. එමෙන්ම කන්දකාඩු පොකුරෙන් හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 519 දෙනෙකු

වැඩි විස්තර