හිත ලෙඩ කරන බොරු භූතයෝ 01

මනෝ ව්‍යාධි පිළිබඳ හෙළදිව පාඨකයන් වෙනුවෙන් ලියනු ලබන ලිපි පෙළක් අද සිට සෑම සතියේ සෙනසුරාදාවක ම.   කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ මනෝ ව්‍යාධි ඒකකයේ විශේ

වැඩි විස්තර

දරුවන් අහිංසක යි – මාපිය වැඩිහිටියනට කෙටි ඔවදනක්

දරුවන් අහිංසක යි – මාපිය වැඩිහිටියනට කෙටි ඔවදනක් කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ මනෝ ව්‍යාධි ඒකකයේ විශේෂඥ වෛද්‍ය රූමි රූබන් (MBBS, MD Psychiatry –

වැඩි විස්තර