මෙරට සමස්ථ කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 3287 ක්

කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් තිදෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසති. ඔවුන් තිදෙනා සෞදි ආරාබියේ සිට පැමිණි අය වේ. ඒ අනුව මෙරට සමස්ථ කොවිඩ් නයින්ටී

වැඩි විස්තර